Дисплеят се скрива, докато приемникът работи. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

  • [BLACK OUT] (изгасване) е настроено на [B.OUT-ON].