RDS Работа (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

NO AF: няма алтернативни честоти.

  • Натиснете / (SEEK –/+), докато сервизното име на програмата мига. Приемникът започва да търси друга честота със същите данни за PI (идентификация на програмата) (показва се [PI SEEK]).

NO PI: няма идентификация на програмата. Избраната станция няма данни за PI (идентификация на програмата).

  • Изберете друга станция.

NO TP: няма програми за пътната обстановка.

  • Приемникът ще продължи да търси за налични TP станции.