Слушане на радио

Уверете се, че стъпката за настройване е правилно зададена спрямо Вашата/ия област/регион (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)).
Натиснете SRC (източник) за избиране на [RADIO].

За автоматична предварителна настройка на станции (BTM)

 1. Натиснете MODE за промяна на честотната лента*.
 2. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
 3. Завъртете диска за управление, за да изберете [BTM], и го натиснете.
  Приемникът прави предварителна настройка на станции на бутоните с цифри по реда на честотата.

*Могат да се избират следните честотни ленти:
DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

За настройване на станция

 1. Натиснете MODE за промяна на честотната лента*.
 2. Извършете настройване.
  За ръчна настройка
  Натиснете и задръжте / (SEEK –/+) за определяне на приблизителната честота, след това натиснете / (SEEK –/+) неколкократно за фина настройка на желаната честота.
  За автоматична настройка
  Натиснете / (SEEK –/+).
  Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция.

* Могат да се избират следните честотни ленти:
DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

За задаване на станция

Докато приемате станцията, която искате да зададете като предварително настроена, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEMORY].

За приемане на предварително настроени станции

Изберете честотна лента и натиснете бутон с цифра (1 до 6).