Отказване на демонстрационния режим

Можете да откажете показването на демонстрацията, която се показва, когато източникът е изключен и часовникът е показан.

  1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [DEMO], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете [DEMO-OFF], и го натиснете.
    Настройката е завършена.
  4. Натиснете (назад) два пъти.
    Дисплеят се връща в режим на нормално приемане/възпроизвеждане.