Набиране от историята с обаждания

  1. Натиснете CALL.
    Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [RECENT CALL], и го натиснете.
    Показва се списък на историята с обаждания.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете име или телефонен номер от историята с обаждания, и го натиснете.
    Телефонното обаждане започва.