Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Когато свързвате BLUETOOTH устройство за първи път, се изисква взаимна регистрация (наречена “сдвояване”). Сдвояването позволява на приемника и на другите устройства да се разпознават взаимно. Този приемник може да се свързва с две BLUETOOTH устройства (два мобилни телефона или мобилен телефон и аудиоустройство).

 1. Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 m от приемника.
 2. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [BLUETOOTH], и го натиснете.
 3. Завъртете диска за управление, за да изберете [PAIRING], и го натиснете.
 4. Завъртете диска за управление, за да изберете [DEVICE 1]* или [DEVICE 2]*, и го натиснете.
  (BLUETOOTH) мига, докато приемникът е в режим на очакване на сдвояване.

  * [DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се смени с името на сдвоеното устройство, след като сдвояването приключи.

 5. Извършете сдвояване от BLUETOOTH устройството, за да открие приемника.
 6. Изберете името на Вашия модел, което се показва на дисплея на BLUETOOTH устройството.
  Повторете от стъпка 2, ако името на Вашия модел не се появи.
 7. Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп* в BLUETOOTH устройството, въведете [0000].
  Когато сдвояването се извърши, (BLUETOOTH) ще свети.

  * Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “парола” и т.н. в зависимост от устройството.

 8. Изберете този приемник на BLUETOOTH устройството, за да установите BLUETOOTH връзката.
  (мобилен телефон) или (аудио) светва, когато връзката е установена.

Забележка

 • Докато се свързвате с BLUETOOTH устройство, този приемник не може да бъде открит от друго устройство. За да разрешите откриването, влезте в режима за сдвояване и търсете това устройство от друго устройство.

За стартиране на възпроизвеждане

Натиснете SRC (източник) за избиране на [BT AUDIO].

За прекъсване на връзката на сдвоено устройство

Изпълнете стъпки 2 до 4, за да прекъснете връзката, след като този приемник и BLUETOOTH устройството са сдвоени.