Възпроизвеждане с повтаряне и възпроизвеждане с разбъркване

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим Android.

  1. По време на възпроизвеждане натиснете (повтаряне) или (разбъркване) неколкократно, за да изберете желания режим на възпроизвеждане.

Наличните режими за възпроизвеждане се различават в зависимост от избрания източник на звук.