Дисплеят/подсветката мига.

  • Захранването е недостатъчно.
    • Уверете се, че акумулаторът подава необходимото захранване за приемника. (Изискването към захранването е 12 V DC.)