Няма тон на звънене.

  • Регулирайте силата на звука с въртене на диска за управление по време на получаване на обаждане.
  • В зависимост от свързващото се устройство тонът за звънене може да не се изпрати правилно.
    • Настройте [RINGTONE] на [1].
  • Високоговорителите не са свързани към приемника.
    • Свържете високоговорителите към приемника. За да изберете високоговорителите за тона за звънене, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [VOICE-OUT].