Процес за актуализиране на фърмуера

FILE ERROR: Програмата за актуализиране не е съхранена на USB устройството.

  • Съхранете програмата за актуализиране в USB устройството и опитайте отново.

UPDATE ERROR PRESS ENTER: Актуализирането на фърмуера не е извършено правилно.

  • Натиснете ENTER за изчистване на съобщението и опитайте отново.
    По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.