Няма съобщения за пътната обстановка. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

  • Активирайте TA.
  • Станцията не излъчва съобщения за пътната обстановка, въпреки че е TP.
    • Настройте на друга станция.