Звук не може да се извежда по време на възпроизвеждане в режим Android.

  • Докато приемникът е в режим Android, звук се извежда само от смартфона с Android.
    • Проверете състоянието на приложението за възпроизвеждане на аудио на смартфона с Android.
    • Възпроизвеждането може да не работи правилно в зависимост от смартфона с Android.