Работа с дистанционното управление от волана

ERROR: Възникна грешка по време на регистрирането на функцията.

  • Регистрирайте отново от функцията, където е възникнала грешката.

TIMEOUT: Регистрирането на функцията е неуспешно поради изтичане на времето.

  • Опитайте да завършите регистрацията, докато [REGISTER] мига (около 6 секунди).