Свързване с iPhone/iPod (BLUETOOTH автоматично сдвояване)

Когато iPhone/iPod с инсталирана iOS5 или по-нова версия се свърже към USB порта, приемникът се сдвоява и свързва с iPhone/iPod автоматично. За разрешаване на BLUETOOTH автоматично сдвояване се уверете, че [AUTO PAIR] в [BLUETOOTH] е настроено на [ON].

  1. Активирайте BLUETOOTH функцията на iPhone/iPod.
  2. Свържете iPhone/iPod към USB порта.

    Уверете се, че (BLUETOOTH) светва на дисплея на приемника.

Забележка

  • BLUETOOTH автоматично сдвояване не е възможно, ако приемникът вече е свързван с две BLUETOOTH устройства. В този случай прекъснете връзката с едно от устройствата и след това свържете отново iPhone/iPod.
  • Ако BLUETOOTH автоматично сдвояване не се установи, извършете сдвояване и установете BLUETOOTH връзка с iPhone/iPod, както с всяко друго BLUETOOTH устройство.