Stilstaande beelden weergeven

Geeft de vastgelegde beelden weer.

  1. Druk op de (Weergave)-knop als u naar de weergavestand wilt overschakelen.
  2. Selecteer het beeld met het besturingswiel.
    • Continu opgenomen beelden worden weergegeven als één groep. Om de beelden in de groep weer te geven, drukt u op het midden van het besturingswiel.

Hint

  • Dit apparaat maakt een beelddatabasebestand aan op een geheugenkaart voor het opnemen en weergeven van beelden. Een beeld dat niet is geregistreerd in het beelddatabasebestand wordt mogelijk niet goed weergegeven. Om beelden weer te geven die zijn opgenomen op andere apparaten, registreert u die beelden in het beelddatabasebestand via MENU (Instellingen)[Beeld-DB herstellen].
  • Als u de beelden weergeeft onmiddellijk na ononderbroken opnemen, kan de monitor een pictogram afbeelden dat aangeeft dat gegevens worden geschreven/het aantal beelden aangeeft dat nog moet worden geschreven. Tijdens het schrijven zijn sommige functies niet beschikbaar.
  • U kunt ook een beeld vergroten door twee keer snel achter elkaar op de monitor te tikken. U kunt daarna de vergrote positie op de monitor verslepen en verplaatsen. Stel van tevoren [Aanraakfunctie] in op iets anders dan [Uit].