MENU-onderdelen gebruiken

U kunt instellingen veranderen die betrekking hebben op alle camerabedieningen, waaronder opnemen, weergeven en bedieningsmethode. U kunt de camerafuncties ook uitvoeren vanaf het MENU.

  1. Druk op de MENU-knop om het menuscherm af te beelden.

  2. Selecteer de gewenste instelling die u wilt veranderen met behulp van de boven-/onder-/rechter-/linkerkant van het besturingswiel of door het besturingswiel te draaien, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.
    • Selecteer een pictogram bovenaan het scherm (A) en druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel om naar een ander MENU-onderdeel te gaan.
    • U kunt teruggaan naar het vorige scherm door op de MENU-knop (B) te drukken.

  3. Selecteer de gewenste waarde van de instelling en druk op het midden om uw selectie te bevestigen.