Eigen toets(opname)/Eigen toets(WG)

U kunt een gewenste functie toewijzen aan een gewenste knop.

Sommige functies zijn alleen beschikbaar nadat ze zijn toegewezen aan een customknop. Bijvoorbeeld, als u [AF op de ogen] toewijst aan [Funct. centrale knop] voor [Eigen toets(opname)], kunt u gemakkelijk [AF op de ogen] oproepen door tijdens het opnemen eenvoudigweg op het midden van het besturingswiel te drukken.

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] of [Eigen toets(WG)].
 2. Selecteer de knop waaraan u de functie op de selectiescherm wilt toewijzen, en druk op het midden van het besturingswiel.
  • De knoppen waaraan functies kunnen worden toegewezen zijn verschillend voor [Eigen toets(opname)] en [Eigen toets(WG)].
  • U kunt een gewenste functies toewijzen aan de volgende knoppen.

   1. Scherpstelvastzetkn.
   2. Gepersonalis.knop 1
   3. Gepersonalis.knop 2
   4. AEL-knop
   5. Fn/-knop
   6. Bedieningswiel/Funct. centrale knop/Omlaag-knop/Functie linkerknop/Functie rechterknop
   7. Gepersonalis.knop 3
 3. Selecteer de functie die u wilt toewijzen.
  • De functie die kan worden toegewezen verschilt afhankelijk van de knop.