Naam Appar. Bew.

U kunt de apparaatnaam veranderen voor de Wi-Fi Direct- of Bluetooth-verbinding.

  1. MENU(Netwerk) → [Naam Appar. Bew.].
  2. Selecteer het invoervak en voer de apparaatnaam in → [OK].