Automat. Dual Rec

Stelt in of stilstaande beelden wel of niet automatisch worden opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden. Neemt op wanneer een indrukwekkende beeldsamenstelling, met mensen, wordt gedetecteerd. Deze functie kan ook versies opnemen van de automatisch opgenomen beelden die zijn bijgesneden tot een optimale beeldsamenstelling. Wanneer een bijgesneden beeld wordt opgenomen, worden zowel het beeld vóór het bijsnijden als het bijgesneden beeld opgenomen.

 1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Automat. Dual Rec] → gewenste instelling.
 2. Druk op de MOVIE-knop om het opnemen van bewegende beelden te starten.
  • Stilstaande beelden worden automatisch opgenomen. Tijdens het vastleggen van een stilstaand beeld, wordt de mededeling [VASTLEGGEN] afgebeeld op de monitor.
 3. Druk op de MOVIE-knop om het opnemen van bewegende beelden te stoppen.
  • Om de opgenomen stilstaande en bewegende beelden te bekijken, drukt u op de (Afspelen)-knop

Menu-onderdelen

Uit:
Auto Dual Rec is niet toegestaan.
Aan: opnamefrequentie laag/Aan: opnamefrequent. standaard/Aan: opnamefrequentie hoog:
Auto Dual Rec wordt uitgevoerd met de opgegeven opnamefrequentie.
 • De posities, oriëntatie, uitdrukkingen van gezichten worden gedetecteerd om stilstaande beelden op te nemen met een indrukwekkende beeldsamenstelling.

Hint

 • Als u het formaat of de kwaliteit van stilstaande beelden wilt veranderen, gebruikt u MENU → (Camera- instellingen2) → [Beeldfor.(Dual Rec)]/[Kwaliteit (Dual Rec)].
 • Zelfs wanneer [Automat. Dual Rec] is ingesteld op Aan, kunt u stilstaande beelden opnemen door op de ontspanknop te drukken.

Opmerking

 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden, worden stilstaande beelden mogelijk niet op het optimale moment opgenomen.