Vergro init. vrgro%

Stelt de oorspronkelijke schaalvergroting in bij het weergeven van vergrote beelden.

  1. MENU (Afspelen) → [Vergro init. vrgro%] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Stdrd vergrotings%:
Geeft een beeld weer met de standaardvergroting.
Vorig vergrotings%:
Geeft een beeld weer met de voorgaande vergroting. De voorgaande vergroting blijft opgeslagen, ook nadat de weergavezoomfunctie is verlaten.