Inst. gez.-/ogen-AF

Deze functie wordt gebruikt om te bepalen of de camera met voorrang scherpstelt op gezichten of ogen of niet.

Deze functie kan worden gebruikt als de versie van de systeemsoftware van de camera (firmware) versie 2.00 of hoger is.

Er zijn twee manieren om [AF op de ogen] uit te voeren.

 • Scherpstellen op de ogen door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.
 • Scherpstellen op de ogen door op de customknop te drukken. Voor meer informatie over het gebruik van de customknop om [AF op de ogen] uit te voeren, raadpleegt u de beschrijving hieronder ().
 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → gewenste instelitem.

Menu-onderdelen

Gez.-/og.prior. in AF:
Stelt in of gezichten of ogen binnen het scherpstelgebied moeten worden herkend en moet worden scherpgesteld op de ogen van het onderwerp (AF op de ogen) of niet, wanneer de automatische scherpstelling is ingeschakeld. ([Aan]/[Uit])
(Opmerking: De bedieningen van de camera worden anders wanneer de customknop wordt gebruikt om [AF op de ogen] uit te voeren.)
Onderwerpherkenn.:
Selecteert het doel dat moet worden herkend.
[Mens]: Herkent de gezichten/ogen van mensen.
[Dier]: Herkent de ogen van dieren. De gezichten van dieren worden niet herkend.
Wrgv kader gez.herk:
Stelt in of het gezichtsherkenningskader moet worden afgebeeld of niet wanneer het gezicht van een mens wordt herkend. ([Aan]/[Uit])
Weergave ogen dier:
Stelt in of het oogherkenningskader moet worden afgebeeld of niet wanneer de ogen van een dier worden herkend. ([Aan]/[Uit])


Gezichtsherkenningskader

Wanneer het apparaat een gezicht herkent, wordt het grijze gezichtsherkenningskader afgebeeld. Wanneer het apparaat vaststelt dat automatische scherpstelling ingeschakeld is, wordt het gezichtsherkenningskader wit.
In het geval u de volgorde van de prioriteit voor elk gezicht hebt geregistreerd met [Gezichtsregistratie], selecteert het apparaat automatisch het gezicht met de hoogste prioriteit en wordt het gezichtsherkenningskader rond dat gezicht wit. De gezichtsherkenningskaders van andere geregistreerde gezichten worden roodpaars.


Oogherkenningskader

Een wit oogherkenningskader wordt afgebeeld wanneer een oog is herkend en de camera bepaalt dat automatisch scherpstellen mogelijk is, afhankelijk van de instellingen.

Het oogherkenningskader wordt als volgt afgebeeld wanneer [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier].


[AF op de ogen] via de customknop

De functie AF op de ogen kan ook worden gebruikt door [AF op de ogen] toe te wijzen aan een customknop. De camera blijft scherpstellen op ogen zo lang u op de knop blijft drukken. Dit is handig wanneer u de functie AF tijdelijk wilt toepassen op het gehele scherm, ongeacht de instelling voor [Scherpstelgebied]. De camera stelt niet automatisch scherp als geen gezichten of ogen worden herkend.
(Opmerking: Wanneer u probeert scherp te stellen op de ogen door de ontspanknop tot halverwege in te drukken, herkent de camera alleen gezichten of ogen binnen of rondom het scherpstelgebied dat is aangeduid met [Scherpstelgebied]. Als de camera geen gezichten of ogen herkent, wordt de normale automatische scherpstelling uitgevoerd.)

 1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [AF op de ogen] toe aan de knop.
 2. MENU → (Camera- instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF][Onderwerpherkenn.] → gewenste instelling.
 3. Richt de camera op het gezicht van een mens of dier en druk op de knop waaraan u de functie [AF op de ogen] hebt toegewezen.
 4. Druk op de ontspanknop terwijl u de knop ingedrukt houdt.


Hint

 • Als u wilt dat het gezichts- of oogherkenningskader uit gaat binnen een bepaalde tijdsduur nadat de camera heeft scherpgesteld op het gezicht of de ogen, stelt u [Auto Uitsch. AF-geb.] in op [Aan].

Opmerking

 • Als [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Mens], worden de ogen van een dier niet herkend. Als [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier], worden de gezichten van mensen niet herkend.
 • Als [Scènekeuze] is ingesteld op [Portret], ligt [Gez.-/og.prior. in AF] vast op [Aan], en ligt [Onderwerpherkenn.] vast op [Mens].
 • Als [Lach-sluiter] is ingesteld op [Aan], ligt [Gez.-/og.prior. in AF] vast op [Aan], en ligt [Onderwerpherkenn.] vast op [Mens].
 • Wanneer [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier], kunnen de volgende functies niet worden herkend.
  • AF-vergrendeling
  • Centr. AF-vergrend.
  • Gez.pr. multilichtm.
  • Prior. gereg. gezicht.
  • Zachte-huideffect
 • De functie [AF op de ogen] werkt mogelijk niet erg goed in de volgende situaties:
  • Wanneer de persoon een zonnebril draagt.
  • Wanneer het haar de ogen van de persoon bedekt.
  • Onder omstandigheden met zwakke belichting of tegenlicht.
  • Wanneer de ogen dicht zijn.
  • Wanneer het onderwerp zich in de schaduw bevindt.
  • Wanneer het onderwerp onscherp is.
  • Wanneer het onderwerp te veel beweegt.
 • Als het onderwerp te veel beweegt, wordt het detectiekader mogelijk niet correct rondom de ogen afgebeeld.
 • Afhankelijk van de omstandigheden, kan niet worden scherpgesteld op de ogen.
 • Als de camera niet kan scherpstellen op de ogen van een mens, zal hij in plaats daarvan scherpstellen op het gezicht. De camera kan niet scherpstellen op de ogen als geen gezichten van mensen zijn herkend.
 • Het apparaat herkent mogelijk helemaal geen gezichten of kan per ongeluk andere voorwerpen herkennen als gezichten onder bepaalde omstandigheden.
 • De functie AF op de ogen is niet beschikbaar wanneer de functiekeuzeknop is ingesteld op (Film) of tijdens het opnemen van bewegende beelden.
 • Het oogherkenningskader wordt niet afgebeeld als de functie AF op de ogen niet beschikbaar is.
 • U kunt de gezichts-/oogherkenningsfunctie niet gebruiken met de volgende functies:
  • Andere zoomfuncties dan de optische zoomfunctie.
  • [Panorama d. beweg.]
  • [Posterisatie] onder [Foto-effect]
  • Scherpstel-vergrotingsfunctie
  • Wanneer [Scènekeuze] is ingesteld op [Landschap], [Nachtscène] of [Zonsondergang]
  • Wanneer u opneemt met een hoge beeldfrequentie.
 • U kunt de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruiken met de volgende functies:
  • Opnemen van bewegende beelden met [Opname-instell.] ingesteld op [120p]/ [100p].
 • Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.
 • Zelfs als [Wrgv kader gez.herk] of [Weergave ogen dier] is ingesteld op [Uit], wordt een groen scherpstelkader afgebeeld rondom de gezichten die scherpgesteld zijn.
 • Als de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automatisch] of [Superieur automat.], ligt [Gez.-/og.prior. in AF] vast op [Aan].
 • Om de ogen van dieren te herkennen, maakt u het beeldcompositie zodanig dat beide ogen en de neus van het dier zich binnen de kijkhoek bevinden. Nadat is scherpgesteld op het gezicht van het dier, worden de ogen van het dier gemakkelijker herkend.
 • Zelfs als [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier], kunnen de ogen van bepaalde soorten dieren niet worden herkend.