Bereik zoom-assist

Selecteert hoe ver moet worden uitgezoomd met de functie [Zoom-assist].

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Bereik zoom-assist] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

S:
Zoomt een beetje uit.
M:
Zoomt normaal uit.
L:
Zoomt ver uit.