Beelden weergeven in een diavoorstelling (Diavoorstelling)

Geeft automatisch beelden continu weer.

  1. MENU (Afspelen) → [Diavoorstelling] → gewenste instelling.
  2. Selecteer [Enter].

Menu-onderdelen

Herhalen:
Selecteer [Aan], waarin beelden automatisch in een gesloten lus worden weergegeven, of [Uit] , waarin het apparaat de diavoorstelling afsluit nadat alle beelden eenmaal zijn weergegeven.
Interval:
Selecteer het weergave-interval voor beelden uit [1 sec.], [3 sec.], [5 sec.], [10 sec.] of [30 sec.].

De diavoorstelling tijdens de weergave stoppen

Druk op de MENU-knop om de diavoorstelling te verlaten. U kunt de diavoorstelling niet pauzeren.

Hint

  • Tijdens de weergave kunt u het volgende/vorige beeld weergeven door op de linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken.
  • U kunt een diavoorstelling alleen starten wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave] of [Mapweergav(stilstaand)].