Aansluiten op een computer

  1. Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera of sluit de camera aan op een stopcontact met behulp van de netstroomadapter (los verkrijgbaar).
  2. Zet de camera en de computer aan.
  3. Controleer of [USB-verbinding] onder (Instellingen) is ingesteld op [Massaopslag].
  4. Sluit de camera aan op de computer met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd) (A).

    • Wanneer u de camera voor het eerst aansluit op de computer, kan de procedure voor het herkennen van de camera automatisch worden gestart op de computer. Wacht totdat de procedure voltooid is.
    • Als u het apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op uw computer terwijl [USB-voeding] is ingesteld op [Aan], wordt de voeding geleverd door uw computer. (standaardinstelling: [Aan])