Beelden weergeven op het indexweergavescherm (Beeldindex)

U kunt meerdere beelden tegelijkertijd in de weergavefunctie weergeven.

  1. Duw de W/T-(zoom)knop naar de W-kant terwijl het beeld wordt weergegeven.
  2. Selecteer het beeld door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel te drukken of door het besturingswiel te draaien.

Het aantal beelden veranderen dat moet worden weergegeven

MENU (Afspelen) → [Beeldindex] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

9 beelden/25 beelden


Terugkeren naar enkelbeeldweergave

Selecteer het gewenste beeld en druk op het midden van het besturingswiel.

Een gewenst beeld snel weergeven

Selecteer de balk aan de linkerkant van het indexweergavescherm met het besturingswiel, en druk daarna op de boven-/onderkant van het besturingswiel. Terwijl de balk is geselecteerd, kunt u het kalenderscherm of mapselectiescherm afbeelden door op het midden te drukken. Bovendien kunt u de weergavefunctie omschakelen door een pictogram te selecteren.