De flitser gebruiken

Gebruik in een donkere omgeving de flitser om het onderwerp te verlichten tijdens de opname. Gebruik de flitser tevens om camerabeweging te voorkomen.

 1. Druk op de knop (flitser omhoog) om de flitser omhoog te laten springen.
  • De flitser springt niet automatisch omhoog.

 2. Druk de ontspanknop helemaal in.
  • De beschikbare flitsfuncties zijn afhankelijk van de opnamefunctie en andere functies.

Wanneer u de flitser niet gebruikt

Wanneer de flitser niet wordt gebruikt, duwt u hem terug in de camerabody.

Opmerking

 • Het licht van de flitser kan worden geblokkeerd als de zonnekap is bevestigd en op het onderste deel van het beeld kan een schaduw worden geworpen. Verwijder de zonnekap.
 • Als de flitser afgaat voordat hij helemaal omhoog is gesprongen, kan een storing worden veroorzaakt.
 • U kunt de flitser niet gebruiken wanneer u bewegende beelden opneemt. (U kunt een LED-lamp gebruiken bij gebruik van de flitser (los verkrijgbaar) met LED-lamp.)
 • Wanneer een externe flitser (los verkrijgbaar) is bevestigd op de multi-interfaceschoen, heeft de status van de externe flitser prioriteit boven de instelling van dit apparaat. U kunt de ingebouwde flitser van dit apparaat niet gebruiken.
 • Schakel eerst het apparaat uit voordat u een accessoire, zoals een flitser, bevestigt aan of verwijdert vanaf de multi-interfaceschoen. Wanneer een accessoire wordt bevestigd, controleert u of het accessoire stevig is bevestigd aan het apparaat.
 • Gebruik de multi-interfaceschoen niet met een in de winkel verkrijgbare flitser die een spanning nodig heeft van 250 V of hoger, of een omgekeerde polariteit heeft in vergelijking met de camera. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
 • Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, neemt u op naast het onderwerp, of stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.
 • Bij opnemen met een externe flitser kunnen lichte en donkere strepen op het beeld verschijnen in het geval de sluitertijd is ingesteld op korter dan 1/4000 seconde. Als dit gebeurt, adviseert Sony op te nemen in de handmatige flitsfunctie en het flitsniveau in te stellen op 1/2 of hoger.
 • Voor meer informatie over accessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen, gaat u naar de Sony-website, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke, erkende servicecentrum van Sony.