De taal, datum en tijd instellen

Het instelscherm voor de taal, datum en tijd wordt automatisch afgebeeld wanneer u dit apparaat voor het eerst inschakelt, wanneer u het apparaat terugstelt op de standaardinstellingen, of wanneer de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij volledig leeg is.

 1. Schakel de camera in.
  Het instelscherm voor de taal wordt afgebeeld en daarna wordt het instelscherm voor de datum en de tijd afgebeeld.
 2. Selecteer uw taal en druk daarna op het midden van het besturingswiel.
 3. Controleer of [Enter] is geselecteerd op het scherm, en druk daarna op het midden.
 4. Selecteer uw gewenste geografische locatie en druk daarna op het midden.
 5. Selecteer een instelitem met behulp van de boven-/onderkant van het besturingswiel of door het besturingswiel te draaien, en druk daarna op het midden.
 6. Stel [Zomertijd], [Datum/Tijd] en [Datumindeling] in met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant en druk daarna op het midden.
  • Middernacht wordt aangeduid als 12:00 AM en 12 uur 's middags als 12:00 PM wanneer u [Datum/Tijd] instelt.
  • Verander de waarden met behulp van de boven-/onderkant wanneer u [Datum/Tijd] instelt.
 7. Herhaal de stappen 5 en 6 om andere onderdelen in te stellen, selecteer daarna [Enter] en druk op het midden.

De datum en tijd correct houden

Deze camera is uitgerust met een ingebouwde, oplaadbare batterij om de datum en tijd en ook andere instellingen te bewaren, ongeacht of de camera is ingeschakeld of niet, en of de accu is opgeladen of niet.

Om de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij op te laden, plaatst u een opgeladen accu in de camera en laat u het apparaat gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.

Als de klok wordt teruggesteld elke keer wanneer de accu wordt opgeladen, kan de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij versleten zijn. Neem contact op met uw servicecentrum.

Hint

 • Om de datum en tijd of de geografische locatie opnieuw in te stellen nadat de datum en tijd eerder zijn ingesteld, selecteert u MENU → (Instellingen) → [Datum/tijd instellen] of [Tijdzone instellen].

Opmerking

 • Als het instellen van de datum en de tijd tussentijds wordt geannuleerd, wordt het instelscherm voor de datum en tijd elke keer afgebeeld nadat de camera is ingeschakeld.