Intell. teleconverter

Intelligente teleconverter vergroot en snijdt het midden van het beeld bij, en neemt het vervolgens op.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → wijs de functie [Intell. teleconverter] toe aan de gewenste knop.
  2. Vergroot een beeld door op de knop te drukken waaraan u [Intell. teleconverter] hebt toegewezen.
    De instellingen veranderen bij elke druk op de knop.