Fasedetectie-AF

Wanneer er fasedetectie-AF-punten binnen het gebied van de automatische scherpstelling liggen, gebruikt het apparaat de gecombineerde automatische scherpstelling van de fasedetectie-AF en contrast-AF.

Opmerking

  • Wanneer de F-waarde hoger is dan F8, kunt u de fasedetectie-AF niet gebruiken. Alleen contrast AF is beschikbaar.
  • Als [ Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opname-instell.] is ingesteld op [120p]/[100p], kan fasedetectie AF niet worden gebruikt. Alleen contrast AF is beschikbaar.