Lensring instellen

U kunt intuïtiever zoomen en scherpstellen met behulp van twee lensringen (voorste en achterste). Wijst de scherpstellingsfunctie of de zoomfunctie toe aan de voorste lensring en achterste lensring.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Lensring instellen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

ScherpstZoom:
Wijst de scherpstellingsfunctie toe aan de voorste lensring en de zoomfunctie aan de achterste lensring.
ZoomScherpst:
Wijst de zoomfunctie toe aan de voorste lensring en de scherpstellingsfunctie aan de achterste lensring.

Hint

  • U kunt veranderen welke bediening hoort bij welke draairichting van de lens door MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpstelring draai] of MENU (Camera- instellingen2) → [Zoomring draaien] te selecteren.
  • U kunt de zoomfunctie die aan de lensring is toegewezen veranderen door MENU (Camera- instellingen2) → [Zoomfunctie op ring] te selecteren.