Instelling herstellen

Stelt het apparaat terug op de standaardinstellingen. Zelfs als u [Instelling herstellen] uitvoert, blijven de opgenomen beelden behouden.

  1. MENU (Instellingen) → [Instelling herstellen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Camera-instell. terugstell.:
Stelt de belangrijkste opname-instellingen terug op de standaardinstellingen.
Initialiseren:
Stelt alle instellingen terug op de standaardinstellingen.

Opmerking

  • Zorg ervoor dat u de accu niet uitwerpt tijdens het terugstellen.
  • De instellingen van [Beeldprofiel] worden niet teruggesteld, zelfs niet wanneer [Camera-instell. terugstell.] of [Initialiseren] wordt uitgevoerd.