Scherpstelring draai

Wijst langere en kortere scherpstellingsafstanden toe aan de draairichtingen van de lensring waaraan de scherpstellingsfunctie is toegewezen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpstelring draai] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Links/Rechts :
Wijst een langere scherpstellingsafstand toe aan de draairichting linksom en een kortere scherpstellingsafstand aan de draairichting rechtsom.
Rechts/Links :
Wijst een langere scherpstellingsafstand toe aan de draairichting rechtsom en een kortere scherpstellingsafstand aan de draairichting linksom.