Bestandsnummer

Selecteert hoe bestandsnummers worden toegewezen aan de stilstaande beelden.

  1. MENU (Instellingen) → [Bestandsnummer] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Serie:
Het apparaat wijst aan de bestanden opeenvolgende nummers toe tot "9999" zonder terug te stellen op nul.

Terugstellen:
Het apparaat stelt de nummers terug op nul nadat een bestand is opgenomen in een nieuwe map en wijst aan bestanden een nummer toe beginnend vanaf "0001".
(Wanneer in de opnamemap een bestand zit, wordt aan een nieuwe opname een bestandsnummer toegewezen dat één hoger is dan het hoogste nummer.)