Begintijd energ.besp

Stelt tijdsintervallen in voor automatisch overschakelen naar de stroombesparingsstand wanneer geen bedieningen worden uitgevoerd om te voorkomen dat de accu leeg raakt. Om terug te keren naar de opnamefunctie, voert u een bediening uit, zoals de ontspanknop tot halverwege indrukken.

  1. MENU (Instellingen) → [Begintijd energ.besp] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sec.

Opmerking

  • Schakel het apparaat uit wanneer u het apparaat gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken.
  • De stroombesparingsstand wordt niet geactiveerd wanneer het apparaat via USB van voeding wordt voorzien, tijdens het weergeven van een diavoorstellingen, tijdens het opnemen van bewegende beelden, of indien aangesloten op een computer of televisie.