Weergavekwaliteit

U kunt de weergavekwaliteit veranderen.

  1. MENU (Instellingen) → [Weergavekwaliteit] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Hoog:
Geeft weer in hoge kwaliteit.

Standaard:
Geeft weer in standaardkwaliteit.

Opmerking

  • Wanneer [Hoog] is ingesteld, is het acculadingverbruik hoger dan wanneer [Standaard] is ingesteld.