NR bij hoge-ISO (stilstaand beeld)

Tijdens opnemen met een hoge ISO-gevoeligheid vermindert het apparaat de ruis die meer opvalt als de gevoeligheid van het apparaat hoog is.

 1. MENU (Camera- instellingen1)[NR bij hoge-ISO] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Normaal:
Activeert normale hoge-ISO-ruisonderdrukking.
Laag:
Activeert gematigde hoge-ISO-ruisonderdrukking.
Uit:
Activeert hoge-ISO-ruisonderdrukking niet. Selecteer dit als u de opnametiming prioriteit wilt geven.

Opmerking

 • [NR bij hoge-ISO] is niet beschikbaar in de volgende opnamefuncties:
  • [Slim automatisch]
  • [Superieur automat.]
  • [Scènekeuze]
  • [Panorama d. beweg.]
 • Als [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW], is deze functie niet beschikbaar.
 • [NR bij hoge-ISO] werkt niet bij RAW-beelden wanneer de [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW en JPEG].