Prior. gereg. gezicht.

Stelt in of met voorrang wordt scherpgesteld op gezichten die zijn geregistreerd met behulp van [Gezichtsregistratie].

Deze functie kan worden gebruikt als de versie van de systeemsoftware van de camera (firmware) versie 2.00 of hoger is.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Prior. gereg. gezicht.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Stelt met voorrang scherp op gezichten die zijn geregistreerd met behulp van [Gezichtsregistratie].
Uit:
Stelt scherp zonder voorrang te geven aan geregistreerde gezichten.

Hint

  • Om de functie [Prior. gereg. gezicht.] te gebruiken, stelt u de camera als volgt in:
    • [Gez.-/og.prior. in AF] onder [Inst. gez.-/ogen-AF]: [Aan]
    • [Onderwerpherkenn.] onder [Inst. gez.-/ogen-AF]: [Mens]