Vergro. init. plaats.

Stelt de beginpositie in voor het vergroten van een beeld tijdens weergave.

  1. MENU (Afspelen) → [Vergro. init. plaats.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Scherpgest.plaatsing:
Vergroot tijdens het opnemen het beeld vanuit het scherpstellingspunt.

Midden:
Vergroot het beeld vanuit het midden van het scherm.