Slim automatisch

De camera neemt op met automatische scèneherkenning.

  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Automatisch. modus).
  2. MENU (Camera- instellingen1) → [Automatisch. modus][Slim automatisch].
  3. Richt de camera op het onderwerp.
    Nadat de camera de scène heeft herkend, wordt het pictogram van de herkende scène afgebeeld op het scherm.

  4. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

Opmerking

  • Het apparaat zal de scène niet herkennen wanneer u beelden opneemt met een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie.
  • Het apparaat herkent de scène mogelijk niet goed onder bepaalde opnameomstandigheden.
  • In de standen [Slim automatisch] worden de meeste functies automatisch ingesteld, en kunt u de instellingen niet zelf veranderen.