Transportfunctie

Selecteer de geschikte functie voor het onderwerp, zoals enkele opname, ononderbroken opname of bracketopname.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Transportfunctie] → gewenste instelling.
  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerkant van het besturingswiel.

Informatie over menu-onderdelen

Enkele opname:
Normale opnamestand.
Continue opname:
Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.
Zelfontspanner:
Neemt een beeld op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt.
Zelfontsp.(Cont.):
Neemt een bepaald aantal beelden op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt.
Bracket continu:
Neemt beelden op wanneer u de ontspanknop ingedrukt houdt, elk met een verschillende mate van belichting.
Bracket enkel:
Neemt een opgegeven aantal beelden op, één voor één, elk met een verschillende mate van belichting.
Witbalansbracket:
Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillende kleurtint volgens de geselecteerde instellingen voor witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter.
Bracket DRO:
Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillend niveau van dynamisch-bereikoptimalisatie.

Opmerking

  • Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Scènekeuze] en [Sportactie] is geselecteerd, kan [Enkele opname] niet worden uitgevoerd.