Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen (Wissen)

U kunt meerdere geselecteerde beelden wissen. Wanneer u eenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet herstellen. Controleer vooraf of het juiste beeld is geselecteerd om te verwijderen.

  1. MENU (Afspelen) → [Wissen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Meerdere bldn.:
Wist de geselecteerde beelden.

(1) Selecteer de beelden die u wilt wissen, en druk daarna op het midden van het besturingswiel. Het teken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden om het teken te wissen.

(2) Als u nog andere beelden wilt wissen, herhaalt u stap (1).

(3) MENU[OK].

Alles in deze map:
Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde map.
Alles op deze datum:
Hiermee wist u alle beelden in het geselecteerde datumbereik.
Alle bldn behalve dit bld:
Hiermee wist u alle beelden in de groep met ononderbroken opgenomen beelden, behalve de selectie.
Alle in cont opn groep:
Hiermee wist u alle beelden in de groep met ononderbroken opgenomen beelden.

Hint

  • Voer [Formatteren] uit om alle beelden te wissen, inclusief de beveiligde beelden.
  • Om de gewenste map of datum af te beelden, selecteert u de gewenste map of datum tijdens weergave door de volgende procedure te volgen:
    (Beeldindex)-knop → selecteer de balk links met behulp van het besturingswiel → selecteer de gewenste map of datum met behulp van de boven-/onderkant van het besturingswiel.
  • Als u een groep met ononderbroken opgenomen beelden in [Meerdere bldn.] selecteert, worden alle beelden in de groep gewist. Om bepaalde beelden in de groep te selecteren en wissen, voert u [Meerdere bldn.] uit terwijl de beelden in de groep worden weergegeven.

Opmerking

  • De beveiligde beelden kunnen niet worden gewist.
  • De menu-onderdelen die kunnen worden geselecteerd verschillen afhankelijk van de instelling van [Weergavefunctie] en van de geselecteerde inhoud.