Versie

Geeft de versie weer van de software van dit apparaat. Controleer de versie wanneer updates van de software in dit apparaat is uitgebracht, enz.

  1. MENU (Instellingen) → [Versie].

Opmerking

  • Het updaten kan alleen worden uitgevoerd wanneer het accuniveau (3 accustreepjes) of meer is. Het gebruik van een voldoende opgeladen accu of de netspanningsadapter (los verkrijgbaar) wordt aanbevolen.