Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg ook "Opmerkingen over het gebruik van uw camera" in de Gebruiksaanwijzing (bijgeleverd) van dit apparaat.

Reservekopie maken van geheugenkaarten

Gegevens kunnen beschadigd raken in de volgende gevallen. Zorg ervoor dat u een reservekopie van de gegevens maakt.

 • Wanneer de geheugenkaart uit het apparaat wordt verwijderd, de USB-kabel wordt losgekoppeld of het apparaat wordt uitgezet tijdens het lezen of wegschrijven van gegevens.
 • Wanneer de geheugenkaart wordt gebruikt op plaatsen waar veel statische elektriciteit of elektrische ruis is.

Databasebestandsfout

Als u een geheugenkaart in het apparaat plaatst waarop geen beelddatabasebestand staat en vervolgens het apparaat inschakelt, maakt het apparaat automatisch een beelddatabasebestand aan en gebruikt daarbij een deel van de capaciteit van de geheugenkaart. Het proces kan lang duren en u kunt het apparaat niet bedienen totdat het proces voltooid is.
Als een databasebestandsfout optreedt, exporteert u alle beelden naar uw computer met behulp van PlayMemories Home en formatteert u daarna de geheugenkaart met behulp van dit apparaat.

Bewaar/gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen

 • Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de camerabody door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.
 • Bewaren onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De camerabody kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
 • Op plaatsen onderhevig aan trillingen
 • In de buurt van een sterk magnetisch veld
 • Op zanderige of stoffige plaatsen
  Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in het apparaat een storing optreden, en in sommige gevallen kan deze storing niet worden gerepareerd.
 • Op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid
  Hierdoor kan de lens beschimmelen.

De camera opbergen

Als de camera na gebruik vuil is, reinigt u hem. Water, zand, stof, zout, enz. dat achterblijft in de camera kan een storing veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij het dragen

 • Draag de camera niet terwijl deze op een statief is bevestigd. Hierdoor kan het schroefgat voor het statief uitbreken.
 • Oefen niet een buitensporige kracht uit op de camera, bijvoorbeeld door hem aan de monitor of flitser vast te houden, de lens stoten, enz.

Bedrijfstemperatuur

Gebruik bij extreem lage of hoge temperaturen buiten dit bereik, wordt niet aanbevolen.

Condensvorming

 • Als het apparaat rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van het apparaat. Deze vochtcondensatie kan een storing in het apparaat veroorzaken.
 • Om condensvorming te voorkomen wanneer u het apparaat rechtstreeks van een koude naar een warme plaats overbrengt, plaatst u het eerst in een plastic zak die u goed afsluit om te voorkomen dat er lucht in kan komen. Wacht ongeveer een uur totdat de temperatuur van het apparaat gelijk is aan de omgevingstemperatuur.
 • Als vocht condenseert, schakelt u het apparaat uit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

Compatibiliteit van beeldgegevens

Het apparaat voldoet aan de universele normen van DCF (Design rule for Camera File system) vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Opmerkingen over het weergeven van bewegende beelden op andere apparaten

Bewegende beelden in het XAVC S-formaat kunnen alleen worden weergegeven op apparaten die het XAVC S-formaat ondersteunen.

Over de monitor en zoeker

 • Als u de camera op een koude plaats gebruikt, kan het beeld een naijlend effect vertonen. Dit is geen storing.
 • Oefen geen druk uit op de monitor. De kleuren op de monitor kunnen veranderen waardoor zich een storing kan voordoen.
 • Als op de monitor druppels water of een andere vloeistof zitten, veegt u deze eraf met een zachte doek. Als de monitor nat blijft, kan het oppervlak van de monitor veranderen of verslechteren. Dit kan een storing veroorzaken.
 • Als het onderwerp te dichtbij is, kunnen stof of vingerafdrukken op de lens zichtbaar zijn op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.
 • De camera maakt gebruik van magnetische onderdelen, waaronder magneten. Houd voorwerpen die door magnetisme worden beïnvloed, waaronder creditcards en floppy disks, niet dicht bij de camera.

Diensten en software geleverd door andere bedrijven

Netwerkdiensten, content en [het besturingssysteem en] de software van dit apparaat zijn mogelijk onderhevig aan individuele voorwaarden en bepalingen, en kunnen op elk moment gewijzigd, onderbroken of stopgezet worden, waarbij betaling, registratie en creditcardinformatie vereist kunnen zijn.