Opname-instellingen registreren in een customknop (Aang. opn.-inst. reg.)

U kunt van tevoren opname-instellingen (zoals belichting, scherpstelling, transportfunctie, enz.) registreren in een customknop en deze tijdelijk oproepen terwijl u de knop ingedrukt houdt. Druk gewoon op de customknop om de instellingen snel om te schakelen, en laat de knop los om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen. Deze functie is handig voor het opnemen van actieve scènes, zoals bij sport.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Aang. opn.-inst. reg.] → Selecteer een registratienummer uit [Aang.oproep vergr.1] tot en met [Aang.oproep vergr.3].
  Het instelscherm voor het geselecteerde nummer wordt afgebeeld.
 2. Selecteer met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel de selectievakjes van de functies die u wilt oproepen met één van de registratienummers, en druk op het midden om het betreffende vakje aan te vinken.
  De markering wordt afgebeeld in de vakjes van de functies.
  • Om een selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden.
 3. Selecteer de functie die u wilt veranderen met behulp van de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel, en druk op het midden om de functie in te stellen op de gewenste instelling.
  • Selecteer [Huidige instelling import.] om de huidige instellingen van de camera te registreren onder het registratienummer dat u selecteerde.
 4. Selecteer [Registreren].

Onderdelen die kunnen worden geregistreerd

 • U kunt diverse functies registreren voor opnemen. De items die daadwerkelijk geregistreerd kunnen worden, worden afgebeeld op het menu van de camera.
 • Belichting
 • Scherpstelling
 • Transportfunctie (anders dan zelfontspanner)

Geregistreerde instellingen oproepen

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → Selecteer de gewenste knop en selecteer daarna één van de registratienummers uit [Aang.oproep vergr.1] tot en met [Aang.oproep vergr.3].
 2. Druk op het opnamescherm op de ontspanknop terwijl u de knop ingedrukt houdt waaraan u een van de registratienummers hebt toegewezen.
  De geregistreerde instellingen worden geactiveerd zolang u de customknop ingedrukt houdt.

Hint

 • U kunt de instellingen voor [Aang. opn.-inst. reg.] veranderen na het toewijzen van één van de registratienummers aan de customknop met behulp van [Eigen toets(opname)].

Opmerking

 • De registratienummers [Aang.oproep vergr.1] tot en met [Aang.oproep vergr.3] zijn alleen beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op P/A/S/M.
 • Afhankelijk van de status van de camera is het mogelijk dat wanneer de geregistreerde instellingen worden opgeroepen, de geregistreerde instellingen niet in werking treden.