Windruis reductie

Stelt in of windgeruis moet worden onderdrukt of niet door het lagetonenbereik uit het ingevoerde geluid vanaf de ingebouwde microfoon te filteren.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Windruis reductie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Vermindert windgeruis.
Uit:
Vermindert windgeruis niet.

Opmerking

  • Als u dit instelt op [Aan] op een plaats waar de wind niet hard genoeg waait, dan kan het normale geluid met te weinig volume worden opgenomen.
  • Wanneer een externe microfoon (los verkrijgbaar) wordt gebruikt, werkt [Windruis reductie] niet.