Panoramabeelden weergeven

Het apparaat doorloopt automatisch een panoramabeeld van het ene naar het andere uiteinde.

  1. Druk op de (weergave-)knop om over te schakelen naar de weergavefunctie.
  2. Selecteer het panoramabeeld dat moet worden weergegeven met het besturingswiel en druk op het midden om de weergave te starten.

    • Om de weergave te pauzeren, drukt u nogmaals op het midden.
    • Om panoramabeelden handmatig te doorlopen, drukt u op de boven-/onder-/linker-/rechterkant tijdens het pauzeren.
    • Om terug te keren naar de weergave van het volledige beeld, drukt u op de MENU-knop.

Opmerking

  • Panoramabeelden die zijn opgenomen op andere apparaten kunnen worden weergegeven in een ander formaat dan het oorspronkelijke formaat, of worden mogelijk niet correct doorlopen.