Autom.weergave

U kunt het opgenomen beeld onmiddellijk na het opnemen op het scherm bekijken. U kunt ook de weergaveduur van Auto Review instellen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Autom.weergave] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

10 sec./5 sec./2 sec.:
Geeft onmiddellijk na het opnemen het opgenomen beeld op het scherm weer gedurende de ingestelde tijdsduur. Als u tijdens Auto Review een bediening uitvoert die het beeld vergroot, kunt u dat beeld controleren met behulp van de vergrote schaalverdeling.
Uit:
Geeft Auto Review niet weer.

Opmerking

  • Wanneer u een functie gebruikt die beeldbewerking uitvoert, kan het beeld vóór het bewerken tijdelijk worden weergegeven, gevolgd door het beeld na het bewerken.
  • De DISP (weergave-instelling)-instellingen worden toegepast op het Auto Review-scherm.