Gez.pr. multilichtm.

Stelt in of de camera de helderheid meet op basis van de herkende gezichten wanneer [Lichtmeetfunctie] is ingesteld op [Multi].

Deze functie kan worden gebruikt als de versie van de systeemsoftware van de camera (firmware) versie 2.00 of hoger is.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Gez.pr. multilichtm.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
De camera meet de helderheid op basis van de herkende gezichten.
Uit:
De camera meet de helderheid met behulp van de instelling [Multi] zonder de gezichten te herkennen.

Opmerking

  • Als de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automatisch] of [Superieur automat.], ligt [Gez.pr. multilichtm.] vast op [Aan].
  • Als [Onderwerpherkenn.] onder [Inst. gez.-/ogen-AF] is ingesteld op [Dier], is [Gez.pr. multilichtm.] niet beschikbaar.