AEL met sluiter (stilstaand beeld)

U kunt instellen of de belichting moet worden vergrendeld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
Selecteer [Uit] om de scherpstelling en belichting afzonderlijk in te stellen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [AEL met sluiter] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Vergrendelt de belichting na gebruik van automatische scherpstelling wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt terwijl de scherpstellingsfunctieknop in de stand "S (Enkelvoudige AF)" staat. Wanneer de scherpstellingsfunctie is ingesteld op "A (Automatische AF)" en het apparaat detecteert dat het onderwerp beweegt, of wanneer u burst-opnamen maakt, wordt de vaste belichting geannuleerd.
Aan:
Vergrendelt de belichting wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
Uit:
Vergrendelt de belichting niet wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt. Gebruik deze functie wanneer u de scherpstelling en belichting afzonderlijk wilt instellen.
Het apparaat blijft de belichting instellen tijdens het opnemen in de functie [Continue opname].

Opmerking

  • Een bediening met de AEL-knop heeft voorrang boven de instellingen van [AEL met sluiter].