Cont opn grp wrgv

Stelt in of continu opgenomen beelden moeten worden weergegeven als een groep.

  1. MENU → (Afspelen) → [Cont opn grp wrgv] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan :
Geeft continu opgenomen beelden weer als een groep.
Uit :
Geeft continu opgenomen beelden niet weer als een groep.

Hint

  • Beelden die zijn opgenomen met [Transportfunctie] ingesteld op [Continue opname] worden gegroepeerd. Een reeks continu opgenomen beelden door de ontspanknop ingedrukt te houden tijdens continu opnemen wordt één groep.
  • Op het indexweergavescherm wordt afgebeeld op de continu opgenomen groep.

Opmerking

  • Beelden kunnen alleen worden gegroepeerd en weergegeven wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave]. Wanneer deze niet is ingesteld op [Datumweergave], kunnen beelden niet worden gegroepeerd en weergegeven, zelfs als [Cont opn grp wrgv] is ingesteld op [Aan].
  • Als u de continu opgenomen groep wist, worden alle beelden in de groep gewist.